14 Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm lớn nhất Việt Nam

Môi giới bảo hiểm là gì? Lợi ích của tổ chức môi giới bảo hiểm mang lại cho khách hàng mua bảo hiểm như thế nào? Cập nhât mới nhất danh sách các công ty môi giới bảo hiểm uy tín nhất Việt Nam.

Công ty môi giới bảo hiểm

Công ty môi giới bảo hiểm có tác dụng gì?

Môi giới bảo hiểm là gì?

Môi giới bảo hiểm là một tổ chức trung gian giữa công ty bảo hiểm và khách hàng tham gia bảo hiểm, đại diện quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm để làm việc với các doanh nghiệp bảo hiểm.

>> Bảo hiểm là gì

Lợi ích của hoạt động môi giới bảo hiểm

Tư vấn cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm tại nhiều công ty bảo hiểm khác nhau, giúp khách hàng so sánh chọn lựa sản phẩm phù hợp với chi phí và quyền lợi tốt nhất.

Xây dựng các chương trình mua chung theo nhóm để hưởng ưu đãi giảm phí đóng từ các công ty bảo hiểm, khi tham gia mua bảo hiểm theo nhóm có số lượng nhiều người.

Hướng dẫn thủ tục và xúc tiến ký kết hợp đồng giữa khách hàng với các doanh nghiệp bảo hiểm.

Hỗ trợ khách hàng (tổ chức, cá nhân) hoàn tất các yêu cầu giải quyết bồi thường nhận tiền bảo hiểm trong suốt thời hạn hợp đồng bảo hiểm được tổ chức môi giới quản lý.

Khách hàng sẽ không trả bất lỳ chi phí nào thêm cho Tổ chức môi giới bảo hiểm, chỉ phải trả mức phí đóng bảo hiểm theo qui định tại các công ty bảo hiểm.

Tổ chức môi giới bảo hiểm sẽ được nhận % hoa hồng từ các doanh nghiệp bảo hiểm khi hợp đồng ký kết thành công tương tự các đại lý bảo hiểm thông thường.

>> Công ty bảo hiểm nhân thọ

Phân loại môi giới bảo hiểm

Môi giới bảo hiểm gốc

Môi giới bảo hiểm gốc đứng ra xúc tiền việc ký kết hợp đồng bảo hiểm giữa khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Tư vấn khách hàng quản lý rủi ro, lựa chọn sản phẩm bảo hiểm một cách hiệu quả nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho cả khách hàng và doanh nghiệp bảo hiểm.

Tổ chức môi giới bảo hiểm sẽ tư vấn về thủ tục khiếu nại để đảm bảo cho người mua bảo hiểm có mức bồi thường thỏa đáng.

Môi giới tái bảo hiểm

Môi giới tái bảo hiểm thay mặt doanh nghiệp bảo hiểm tiếp cận với nhiều doanh nghiệp tái bảo hiểm, giúp giảm phí tài bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp bảo hiểm gốc khi gặp các trường hợp bảo hiểm vượt khả năng tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm gốc.

Môi giới tái bảo hiểm còn hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm gốc lập kế hoạch quản lý những rủi ro tổn thất do tai họa tự nhiên như bão lũ, sóng thần, động đất..

>> Tái bảo hiểm là gì?

Danh sách 14 công ty môi giới bảo hiểm tại Việt Nam

1 Công ty TNHH Aon Việt Nam 1993
2 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Việt Quốc 2001
3 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Á Đông 2003
4 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Đại Việt (*) 2003
5 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Gras Savoye Willis Việt Nam 2003
6 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam 2004
7 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Thái Bình Dương 2005
8 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Cimeco 2006
9 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sao Việt 2008
10 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Việt Nam 2008
11 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Nam Á 2010
12 Công ty TNHH môi giới bảo hiểm Toyota-Tsusho (Việt Nam) 2011
13 Công ty cổ phần môi giới bảo hiểm Sabrina 2016
14 Công ty Cổ phần Môi giới bảo hiểm GINET Việt Nam 2017
>> Danh sách công ty bảo hiểm phi nhân thọ
Đánh giá
Chia sẻ