Top 30 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Top bảo hiểm phi nhân thọ? Danh sách 30 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Gồm công ty bảo hiểm phi nhân thọ của trong và ngoài nước đã có giấy phép hoạt động hợp pháp.

các công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Top công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Bảo hiểm phí nhân thọ là gì?

Bảo hiểm phi nhân tho là tất cả các gói sản phẩm bảo hiểm hiện trên thị trường ngoại trừ duy nhất một loại bảo hiểm chính là bảo hiểm nhân thọ (bảo hiểm cho tính mạng con người).

Bạn có thể hiểu theo cách đơn giản là ngoại trừ bảo hiểm cho tính mạng con người thì tất cả các loại bảo hiểm khác đều thuộc về bảo hiểm phi nhân thọ.

>> Bảo hiểm nhân thọ là gì?

Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ

  • Bào hiểm chăm sóc sức khỏe
  • Bảo hiểm thai sản
  • Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Bảo hiểm tai nạn cá nhân (học sinh, nhân viên, công nhân..)
  • Bảo hiểm du lịch
  • Bảo hiểm cháy nổ (nhà ở, xưởng, căn hộ chung cư..)
  • Bảo hiểm xe cơ giới (xe ô tô, xe máy..)
  • Bảo hiểm hàng hóa, tàu bè..
>> So sánh sự khác nhau BH nhân thọ & Phi nhân thọ

Danh sách 30 công ty bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam

Xếp hạng công ty bảo hiểm phi nhân thọ theo năm thành lập

1 Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) 1964
2 Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) 1994
3 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) 1995
4 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long) 1995
5 Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) 1996
6 Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine (BVTM) 1996
7 Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) 1997
8 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) 1998
9 Công ty TNHH bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama) 2001
10 Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Bảo hiểm VietinBank) 2002
11 Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) 2002
12 Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) 2003
13 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) 2005
14 Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 2005
15 Công ty TNHH bảo hiểm AIG Việt Nam (AIG) 2005
16 Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam (QBE) 2005
17 Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 2006
18 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) 2006
19 Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng (PAC) 2006
20 Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) 2006
21 Công ty TNHH bảo hiểm Chubb (Chubb) 2006
22 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) 2007
23 Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) 2008
24 Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH) 2008
25 Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) 2008
26 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) 2008
27 Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) 2008
28 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành) 2009
29 Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ Cathay Việt Nam (Cathay) 2010
30 Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Bảo lãnh Seoul tại Hà Nội 2014