ĐĂNG KÝ !! FREE! Đăng ký tư vấn miễn phí

Danh sách công ty bảo hiểm phi nhân thọ

Hiện có 29 danh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hiện đang có giấy phép hoạt động tại Việt Nam

(BỘ TÀI CHÍNH – CỤC GIÁM SÁT, QUẢN LÝ BẢO HIỂM)

Cập nhật: 28/08/2013

Tên Công ty Năm thành lập Vốn điều lệ (tỷ đồng)
1. Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) 1964 1.800
2. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) 1994 755
3. Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Pjico) 1995 700
4. Công ty cổ phần bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) 1995 336
5. Tổng công ty bảo hiểm PVI (PVI) 1996 1.700
6. Công ty liên doanh bảo hiểm Bảo Việt – Tokio Marine (Bảo Việt – Tokio Marine) 1996 300
7. Công ty bảo hiểm Liên hiệp (UIC) 1997 300
8. Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện (PTI) 1998 504
9. Công ty TNHH  bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (Groupama) 2001 389
10. Công ty TNHH 1 thành viên bảo hiểm Ngân hàng công thương Việt Nam (Bảo Ngân) 2002 500
11. Công ty TNHH bảo hiểm Samsung Vina (Samsung Vina) 2002 450
12. Công ty cổ phần bảo hiểm Viễn Đông (VASS) 2003 170
13. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) 2005 660
14. Công ty cổ phần bảo hiểm AAA (AAA) 2005 844
15. Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ AIG (Việt Nam) 2005 480
16. Công ty TNHH bảo hiểm QBE (Việt Nam) (QBE) 2005 300
17. Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC) 2006 380
18. Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) 2006 400
19. Công ty cổ phần bảo hiểm Phú Hưng 2006 300
20. Công ty TNHH bảo hiểm Liberty (Liberty) 2006 1.204
21. Công ty TNHH bảo hiểm ACE (ACE) 2006 337
22. Công ty cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC) 2007 400
23. Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (VNI) 2008 500
24. Công ty cổ phần bảo hiểm SHB – Vinacomin (SVIC) 2008 300
25. Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương (BHV) 2008 300
26. Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (MSIG) 2008 300
27. Công ty TNHH bảo hiểm Fubon (Việt Nam) (Fubon) 2008 300
28. Công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành (Xuân Thành) 2009 300
29. Công ty TNHH bảo hiểm Cathay (Cathay) 2010 306

 

Share+
error: Content is protected !!