Tra cứu hợp đồng bảo hiểm AIA

Đăng ký tài khoản MyAIA

Đăng ký tài khoản MyAIA

  • Để tra cứu thông tin hợp đồng bạn phải có tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý thông tin hợp đồng khách hàng của công ty bả hiểm AIA.
  • Muốn đăng ký thảnh công thì bạn phải là khách hàng của AIA, có nghĩa là bạn phải có tham gia ít nhất 01 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ AIA.

hệ thống thông tin MyAIA

  • Nhập thông tin số chứng minh nhân dân, số hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của bạn
  • Nhập tên tài khoản mà bạn muốn đăng ký. Lưu ý nên nhớ kỹ thông tin này để đăng nhập vào hệ thống MyAIA về sau.
  • Hãy làm theo hướng dẫn bước 2 & 3 tiếp theo để hoàn tất đăng ký tài khoản.

Tra cứu hợp đồng bảo hiểm AIA

Truy cập vào trang vào hệ thống đăng nhập MyAIA: https://www.aia.com.vn/vi/MyAIA/login.html

Tra cứu hợp đồng bảo hiểm AIA

  • Nhập thông tin tài khoản & password mà bạn đã đăng ký để đăng nhập vào hệ thông MyAIA

đăng nhập hệ thống MyAIA

Hãy click vào mụa Hợp đồng bảo hiểm để hiện ra danh sách các hợp đồng bảo hiểm mà bạn đã tham gia

Click vào từng hợp đồng để xem thông tin chi tiết về quyền lợi,

đăng nhập AIA

Khi đăng nhập vào hệ thông bạn sẽ thấy menu quản lý tài khoản gồm các mục:

  • Thông tin khách hàng: bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân của mình.
  • Hợp đồng bảo hiểm: thông tin chi tiết quyền lợi, điều khoản, tải mẫu hợp đồng bảo hiểm,..
  • Thanh toán: xem lịch sử đóng phí bảo hiểm, thanh toán trực tuyến,..
  • Thông tin giải quyết quyền lợi bảo hiểm: gửi yêu cầu thông báo bồi thường đến công ty bảo hiểm AIA.
Đánh giá
Chia sẻ