ĐĂNG KÝ !! FREE! Đăng ký tư vấn miễn phí

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life

Bảo hiểm Phú Hưng – Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life có tốt không? Miễn phí tư vấn các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng tốt nhất hiện nay!

Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng (Phú Hưng Life) chính thức bước vào thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam vào năm 2013 và là công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ.

Cùng với các cổ đông của Phú Hưng Life gồm có: Công ty Phú Mỹ Hưng, Công ty bảo hiểm phi nhân thọ Phú Hưng và Công ty CX Technology dưới sự điều hành của Ting Family – một gia đình được biết đến qua những thành công nổi bật trong kinh doanh và những đóng góp đáng kể cho xã hội Việt Nam suốt 29 năm qua.

Bao gồm các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ sau:

 1. PHÚ HƯNG AN GIA
 2. PHÚ AN BÌNH
 3. PHÚ HƯNG THÀNH TÀI
 4. PHÚ HƯNG TÀI LỘC
 5. PHÚ HƯNG PHÁT LỘC
 6. PHÚ HƯNG THỊNH VƯỢNG

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life 1

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life tiềm năng phát triển

1. PHÚ HƯNG AN GIA

Lợi ích

 • Đó là sản phẩm mang đến sự bảo vệ lâu dài đến 70 tuổi trước rủi ro tử vong
 • Thương tật toàn bộ vĩnh viễn là 100% số tiền bảo hiểm

Điều kiện bảo hiểm

 • Độ tuổi từ: 18 – 65 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 5 – 30 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 5 – 30 năm

2. PHÚ AN BÌNH

Lợi ích

 • Bảo vệ bạn trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Bảo vệ bạn trước rủi ro mắc 01 trong 35 bệnh hiểm nghèo phổ biến với mức chi trả cao
 • Được 100% STBH vào ngày đáo hạn hợp đồng

Điều kiện bảo hiểm

 • Tuổi tham gia: 18 – 45 tuổi (đối với Thời hạn đóng phí 20 năm)
 • Tuổi tham gia: 18 – 50 tuổi (đối với Thời hạn đóng phí 15 năm)
 • Thời hạn đóng phí: 15 – 20 năm
 • Thời hạn Hợp đồng: đến 65 tuổi

3. PHÚ HƯNG THÀNH TÀI

Lợi ích

 • 280% STBH – Bảo vệ cao  cho bố mẹ trước rủi ro tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn lên đến 280% STBH, miễn thu phí cho Hợp đồng, giữ nguyên mọi Quyền lợi hỗ trợ học tập
 • 140% STBH để hỗ trợ học tập

Điều kiện bảo hiểm

 • Tuổi tham gia của người được bảo hiểm: 0 – 12 tuổi
 • Tuổi tham gia của Bên mua bảo hiểm: 18 – 59 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: đến khi người được bảo hiểm đủ 18 tuổi
 • Thời hạn Hợp đồng: đến khi người được bảo hiểm 22 tuổi (lựa chọn Cử nhân) hoặc 25 tuổi (lựa chọn Thạc sỹ)

Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng Life 2

Các gói bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng linh hoạt, đa dạng

4. PHÚ HƯNG TÀI LỘC

Lợi ích

 • 150% STBH khi đáo hạn hợp đồng
 • Quyền lợi tiền mặt định kỳ được chi trả mỗi 03 năm và tăng dần với giá trị lên đến 63% STBH
 • 150% STBH trong trường hợp tử vong /thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Điều kiện

 • Tuổi tham gia: 0 – 55 tuổi (đối với Thời hạn đóng phí 15 năm)
 • Tuổi tham gia: 0 – 55 tuổi (đối với Thời hạn đóng phí 10 năm)
 • Thời hạn đóng phí: 10 hoặc 15 năm
 • Thời hạn hợp đồng: 15 hoặc 20 năm

5. PHÚ HƯNG PHÁT LỘC

Lợi ích

 • Chỉ đóng phí 01 lần và được bảo vệ đến 10 năm
 • Là sản phẩm làm giàu ưu việt nhất cho mọi gia đình
 • Bảo hiểm tử vong/Thương tật toàn bộ & vĩnh viễn: Chi trả 150 triệu

Điều kiện bảo hiểm

 • Độ tuổi từ: 30 ngày tuổi – 65 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: 3 năm
 • Thời hạn Hợp đồng: 10 năm

6. PHÚ HƯNG THỊNH VƯỢNG

Lợi ích

 • Quyền lợi tăng cường để được bảo vệ trước rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc nằm viện
 • Bảo vệ trọn đời đến 99 tuổi
 • Lãi suất đầu tư cao nhất thị trường: 7%/năm

Điều kiện

 • Thời hạn Hợp đồng: đến 99 tuổi
 • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi – 60 tuổi.

Share+
error: Content is protected !!