Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt – Kế hoạch tích lũy tài chính

Mua bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt với Kế hoạch tích lũy cho bé trong tương lai? Miễn phí tư vấn các gói bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt cho bé tốt nhất hiện nay. Kế hoạch bảo vệ và tích lũy tài chính xây dựng tương lai cho con nhỏ trong gia đình.

Giáo dục con trẻ:

 1.  An Sinh Giáo Dục

Tài chính cho người trụ cột

 1. An Gia Phát Lộc
 2. An Gia Tài Lộc
 3. An Gia Thịnh Vượng

Bảo hiểm nhân thọ Bảo Việt  cho trẻ em

1. An Sinh Giáo Dục

Vai trò

 • Làm thế nào để bạn có thể yên tâm và đảm bảo rằng con bạn sẽ được hưởng sự giáo dục tốt nhất trong mọi hoàn cảnh?
 • Có giải pháp tài chính kết hợp “bảo hiểm” và “tích lũy tài chính”  mang tới sự bảo vệ và che chở vững chãi cho Bạn và đưa con thương yêu chỉ trong một Hợp đồng duy nhất. Bạn sẽ hoàn toàn yên tâm vì đã có giải pháp đảm bảo an toàn tài chính được hoạch định chặt chẽ theo từng bước đi trên con đường học vấn của con.
 • Quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm: 5%
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn: BVNT sẽ trợ cấp 25%
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: BVNT sẽ chi trả 50%
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Với 100%

Điều kiện bảo hiểm

 • Tuổi từ: 0 – 15 tuổi
 • Thời hạn đóng phí: Bằng THHĐ
 • Thời hạn hợp đồng (THHĐ): 8 – 23 năm

Bảo hiểm nhân thọ bảo việt tích lũy tài chính

TÀI CHÍNH CHO NGƯỜI TRỤ CỘT GIA ĐÌNH

1. An Gia Phát Lộc

Vai trò

 • Giải pháp tài chính kết hợp “bảo hiểm” và “tích lũy tài chính”, giúp Bạn hoạch định tài chính theo những giai đoạn khác nhau của cuộc đời với nhiều thời hạn đóng phí để Bạn lựa chọn.
 • Quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm: 5% mỗi năm
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo: Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 50%
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn: Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100%
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bảo Việt nhân thọ chi trả 100%

Điều kiện bảo hiểm

 • Tuổi từ: 0 – 60 tuổi
 • Khi kết thúc hợp đồng tuổi tối đa là: 70
 • Thời hạn đóng phí: 5 năm
 • Thời hạn hợp đồng (THHĐ): 8, 10, 12, 15 năm

2. An Gia Tài Lộc

Vai trò

 • Quyền lợi gia tăng số tiền bảo hiểm: 5% mỗi năm
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn:  Bảo Việt Nhân thọ sẽ chi trả 100%
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong: Bảo Việt Nhân thọ chi trả 100%

Điều kiện bảo hiểm

 • Tuổi từ: 01 – 60 tuổi
 • Khi  kết thúc hợp đồng tuổi tối đa: 70
 • Thời hạn đóng phí: Bằng THHĐ
 • Thời hạn hợp đồng (THHĐ): 9, 12, 15, 18, 21 năm

3. An Gia Thịnh Vượng

Vai trò

 • Trong Cuộc sống là một chuỗi các cân nhắc và lựa chọn, trong đó an tâm tích lũy là ưu tiên nhằm đảm bảo nguồn tài chính dài lâu cho gia đình được yên vui phồn thịnh. Phải thắt chặt chi tiêu hay Bạn cần nghĩ suy lựa chọn?
 • Đối Với giá trị bảo vệ và tích lũy được gia tăng 5% mỗi năm cũng như cam kết bảo vệ tài chính trước các rủi ro bất trắc không thể lường trước, chương trình bảo hiểm AN GIA THỊNH VƯỢNG là sự lựa chọn an toàn cho Bạn và gia đình.
 • Quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
 • Quyền lợi bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn
 • Quyền lợi bảo hiểm tử vong

Điều kiện bảo hiểm

 • Tuổi từ: 01 – 60 tuổi
 • Khi kết thúc hợp đồng tuổi tối đa: 70
 • Thời hạn đóng phí; Bằng thời hạn Hợp đồng
 • Thời hạn hợp đồng: 10, 15, 20 năm.
Share+