Đăng ký tư vấn bảo hiểm xe ôtô

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra: 

  • Tên họ & CMND người đăng ký tư vấn không đúng với dữ liệu dân số quốc gia.
  • Vui lòng kiểm tra thông tin chính xác trước khi gửi yêu cầu tư vấn.
Họ tên đầy đủ người đăng ký bảo hiểm
Số chứng minh nhân dân (phải đúng với tên người đăng ký)
Ngày/Tháng/Năm sinh người sẽ được bào hiểm
Số di động. (Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được)
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, sẽ liên hệ qua mail.
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Tên Hãng xe + dòng xe + Năm lưu hành (đời xe)
VD: 0 (không có) hoặc Bảo Việt, AIG, Liberty..
error: Content is protected !!