Θ Vì sao bạn nên điền mẫu yêu cầu tư vấn chi tiết? 

  • Biết rõ yêu cầu tư vấn càng chi tiết, giúp cung cấp cho bạn thông tin số liệu liên quan chính xác hơn.
  • Rút ngắn hơn 50% thời gian xử lý nhu cầu của bạn.
Họ tên đầy đủ người đăng ký bảo hiểm
Số CMND chính chủ (CMND sai hoặc không có trong hệ thống tra cứu Việt Nam, sẽ từ chối xử lý yêu cầu từ vấn này)
Ngày/Tháng/Năm sinh người sẽ được bảo hiểm
Kiểm tra lại đúng số ĐT, rất nhiều trường hợp cho sai số không thể liên hệ tư vấn.
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, sẽ liên hệ qua mail.
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
VD: 3 (là 3 triệu/tháng ) hoặc (triệu/năm)
Điền vào: 0 (Nếu không có)
VD: 0 (không có) hoặc Prudential, AIA, Dai-ichi..