Bảo hiểm Bảo Long – Bảo hiểm xe cơ giới

Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng (Bảo Long) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động kinh doanh bảo hiểm vào ngày 11/07/1995. Là Công ty cổ phần đầu tiên hoạt động trên lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. Ngày 14/5/2012 Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 05/GPĐC16/KDBH chấp thuận việc đổi tên Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (Bảo Long).

Ngày 15/04/2014, Bảo Long được Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động số 71GP/KDBH thay cho Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 05TC/GCN ngày 10/01/1995 và các Giấy phép điều chỉnh từ số 01 đến số 20 do Bộ Tài chính cấp. Ngày 07/04/2017, Bảo Long chính thức tăng vốn điều lệ từ 500.000.000.000 đồng lên 600.000.000.000 đồng theo Giấy phép điều chỉnh số 71/GPĐC18/KDBH do Bộ Tài chính cấp.

Các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới của bảo hiểm Bảo Long:

I. Bảo hiểm xe ô tô

  1. Bảo hiểm vật chất xe
  2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba
  3. Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe ôtô
  4. Bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe đối với hàng hóa

II. Bảo hiểm xe gắn máy

BẢO HIỂM XE ÔTÔ

1. Bảo hiểm vật chất xe

Lợi ích

Là bảo hiểm cho những tổn thất hoặc thiệt hại vật chất xe xảy ra do những tai nạn bất ngờ như: Va đập, hư hỏng, mất cắp…,

 2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bên thứ ba

Lợi ích

Dành cho xe máy:

  • MTN cho thiệt hại về tài sản/vụ: 50.000.000 VNĐ / Vụ
  • MTN cho thương tật về người/vụ: 100.000.000 VNĐ /Người / Vụ

Dành cho xe ô tô:

  • MTN cho thiệt hại về tài sản/vụ: 100.000.000 VNĐ / Vụ
  • MTN cho thương tật về người/vụ: 100.000.000 VNĐ /Người / Vụ

3. Bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe ôtô

Lợi ích

Bảo hiểm cho tài xế và người ngồi trên xe trước những tai nạn giao thông bất ngờ. Phụ thuộc vào hạn mức trách nhiệm, thanh toán các chi phí y tế, bồi thường đối với thương tật vĩnh viễn hoặc tử vong.

4. Bảo hiểm trách nhiệm chủ xe đối với hàng hóa

Lợi ích

Đó chính là bảo hiểm phần trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với tổn thất, mất mát hàng hóa được vận chuyển trên xe theo hợp đồng vận chuyển giữa chủ xe và chủ hàng.

BẢO HIỂM XE MÁY

Lợi ích

Bảo hiểm  tai nạn người ngồi trên xe môtô – gắn máy.

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe môtô – gắn máy.

Share+