ĐĂNG KÝ !! FREE! Đăng ký tư vấn miễn phí

Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ

Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ 1Bảo hiểm nhân thọ sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thõa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm này giúp người được bảo hiểm có được khoản tiền mong muốn vào một thời điểm nhất định trong tương lai để thực hiện những dự định của họ trong cuộc sống

Ví dụ :  một người ở độ tuổi 35 không có nhà riêng phải đi thuê nhà để ở, có mong muốn rằng sau 20 năm sau sẽ mua được một ngôi nhà riêng cho mình. Người này có thể ký hợp đồng bảo hiểm có số tiền bảo hiểm được trả sau thời hạn hợp đồng là 20 năm. Như vậy đến năm 55 tuổi, người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm được xác định trong hợp đồng bảo hiểm (Với điều kiện người đó phải còn sống) và người này sẽ được chi trả để mua nhà.

Thông thường người được bảo hiểm chết trước thời hạn thanh toán thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không phải chi trả bất cứ khoản tiền nào.Tuy nhiên, một số trường hợp ngoại lệ ở một vài doanh nghiệp bảo hiểm sẽ hoàn lại phí bảo hiểm cho gia đình người được bảo hiểm. Số tiền hoàn lại này đã được doanh nghiệp bảo hiểm trừ đi chi phí ký hợp đồng và chi phí quản lý hợp đồng

Phí đóng bảo hiểm có thể trả một lần vào thời điểm ký kết hợp đồng hoặc có thể trả định kỳ hàng năm, quí, tháng. Nếu phí bảo hiểm được thanh toán định kỳ thì người tham gia bảo hiểm sẽ nộp phí đến một độ tuổi nhất định nào đó hoặc nộp đến khi kết thúc hợp đồng tùy theo quy định giữa hai bên khi ký kết hợp đồng

 

Share+
error: Content is protected !!