Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là gì?

Bảo hiểm hỗn hợp là gì? Các gói bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp với nhiều quyền lợi tăng thêm có tốt không?

bảo hiểm hỗn hợp có tham gia chia lãi

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp nhiều quyền lợi

Mục lục - nội dung

Bảo hiểm hỗn hợp là gì?

Bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳbảo hiểm tử kỳ.

Tức là nếu người được bảo hiểm còn sống đến một thời điểm quy định thì người đó sẽ nhận được số tiền bảo hiểm trong hợp đồng hoặc khoản tiền trợ cấp định kỳ.

Ngược lại, nếu người được bảo hiểm bị tử vong trước thời điểm đó thì người thụ hưởng bảo hiểm sẽ nhận được quyền lợi bảo hiểm.

Đặc điểm bảo hiểm hỗn hợp

Bảo hiểm cho cả hai sự kiện trái ngược nhau là “tử vong’ và “còn sống” của người được bảo hiểm vì thế 02 yếu tố rui ro và tiết kiệm được đan xen nhau trong cùng một hợp đồng

Bảo hiểm hỗn hợp có giá trị tiền mặt hoặc giá trị hoàn lại (giá trị giải ước), vì thế nó cũng là một bảo chứng cho những khoản tiền vay và trong chừng mực nhất định, người được bảo hiểm có thể thế chấp hợp đồng bảo hiểm này cho ngân hàng để vay tiền

Phí bảo hiểm cố định được đóng suốt thời hạn.

Thời hạn bảo hiểm của hợp đồng thường là 5 năm, 10 năm, 15 năm hoặc có thể kéo dài hơn tuy nhu cầu của người mua.

>> Bảo hiểm đầu tư

bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp là gì

Các loại nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp không chia lãi (Non-profit endowments)

Đây là dạng cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Loại bảo hiểm này có số tiền bảo hiểm cố định được qui định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm.

Số bảo hiểm được trả vào ngày hết hạn hợp đồng đã được xác định rõ theo hợp đồng, hoặc khi  người được bảo hiểm chết trước ngày hết hạn hợp đồng.

Bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp có chia lãi (With-profit endowments)

Loại hợp đồng bảo hiểm này bên cạnh việc trả một số tiền bảo hiểm cố định được qui định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm thì còn được hưởng lợi nhuận cùng với doanh nghiệp bảo hiểm.

Mỗi năm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sẽ tiến hành xác định được phần lợi nhuận thu về từ việc đầu từ nguồn vốn nhàn rỗi từ quỹ dự phòng nghiệp vụ được trích lập từ phí đóng của các hợp đồng bảo hiểm. Phần lợi nhuận này được gọi là lãi đầu tư.

Căn cứ vào các khoản tiền lãi và căn cứ vào số phí bảo hiểm đã nộp trong mỗi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phân bố tiền lãi cho phù hợp với từng hợp đồng, khoản tiền này sẽ được cộng vào số tiền bảo hiểm trong hợp đồng.

Khoản lợi nhuận bổ sung này (còn gọi là bảo tức) có thể được doanh nghiệp bảo hiểm công bố hàng năm hoặc theo định kỳ do doanh nghiệp bảo hiểm quyết định, nhưng thông thường được trả vào ngày đáo hạn hợp đồng hoặc trong trường hợp người được bảo hiểm chết.

Nếu hợp đồng bị giải ước trước hạn (chấm dứt hợp đồng khi đã có hiệu lực từ đủ 2 năm trở lên) thì khoản bảo tức này sẽ không được thanh toán.

Giống với bảo hiểm nhân thọ trọn đời, do sự khác nhau của kết quả lợi nhuận đầu tư hàng năm mà các khoản tiền thưởng cũng khác nhau ở tương lai nên khó đảm bảo trước rằng khoản thanh toán sẽ trả cuối cùng cho hợp đồng khi đáo hạn là bao nhiêu.

Phí bảo hiểm cao hơn so với bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi vì cùng một số tiền bảo hiểm nhưng có thể nhận được quyền lợi bảo hiểm cao hơn.