Đăng ký tư vấn bảo hiểm

Θ Chúng tôi từ chối xử lý tất cả yêu cầu tư vấn khi kiểm tra:

  • Tên & CMND đăng ký không có trong dữ liệu dân số quốc gia.
  • —————————————–

Họ tên đầy đủ người đăng ký bảo hiểm
Số chứng minh nhân dân (phải đúng với tên người đăng ký)
Năm sinh người sẽ được bào hiểm
Số di động. (Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được)
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, sẽ liên hệ qua mail.
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
Nêu tên bảo hiểm muốn được tư vấn
VD: 2 (là 2 triệu/tháng ) hoặc 10 (là 10 triệu/năm)
Điền vào: 0 (Nếu không có)
Nguyện vọng khi tham gia bảo hiểm.
VD: 0 (không có) hoặc Prudential, AIA, Dai-ichi..

 

error: Content is protected !!