Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới (BH bắt buộc)

Bảo hiểm xe cơ giới – Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới ở đâu tốt? Miễn phí tư vấn các gói bảo hiểm xe cơ giới có phí đóng thấp nhất hiện nay!

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe đối với bên thứ 3 và hành khách trên xe này

Trong Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe cơ giới (Trách nhiệm tài sản) có thể hiểu :

Người thứ nhất: Doanh nghiệp bảo hiểm đã cấp dịch vụ bảo hiểm.

Người thứ hai: Khách hàng (Bên mua bảo hiểm)

Người thứ ba hay “Bên thứ ba”: là người bị thiệt hại về thân thể, tính mạng, tài sản do xe cơ giới gây ra trừ những người sau :

  • Lái xe, phụ xe trên chính chiếc xe đó.
  • Người trên xe và hành khách trên chính chiếc xe đó;
  • Chủ sở hữu xe trừ trường hợp chủ sở hữu đã giao quyền chiếm hữu, sử dụng chiếc xe đó cho tổ chức hay cá nhân khác.

Người được bảo hiểm:

Chủ xe cơ giới (kể cả người nước ngoài) sử dụng xe cơ giới trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phạm vi bồi thường thiệt hại:

Thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra

Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

Những phạm vi loại trừ theo Luật pháp, doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại đối với các trường hợp sau:

  • Hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe, lái xe, hoặc của người bị thiệt hại.
  • Lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe, lái xe cơ giới.
  • Lái xe không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không phù hợp đối với loại xe cơ giới bắt buộc phải có Giấy phép lái xe.
  • Thiệt hại gây ra hậu quả gián tiếp như : giảm giá trị thương mại, thiệt hại gắn liền với việc sử dụng và khai thác tài sản bị thiệt hại.
  • Thiệt hại đối với tài sản bị mất cắp hoặc bị cướp trong tai nạn.
  • Chiến tranh, khủng bố, động đất.
  • Thiệt hại đối với tài sản đặc biệt bao gồm: vàng, bạc, đá quý, tiền, các loại giấy tờ có giá trị như tiền, đồ cổ, tranh ảnh quý hiếm, thi hài, hài cốt.

Mức trách nhiệm bảo hiểm:

Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 50.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 30.000.000 đồng/1 vụ tai nạn

Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô, máy kéo, xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng (kể cả rơ-moóc và sơ mi rơ-moóc được kéo bởi xe ô tô hoặc máy kéo) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai.

 

Share+