Bảo hiểm tai nạn hành khách là gì?

 Bảo hiểm tai nạn là gì? Mua bảo hiểm tại nạn hành khách ở đâu tốt nhất? Miễn phí tư vấn các gói bảo hiểm tại nạn hành khách có phí đóng thấp nhất hiện nay.

Bảo hiểm tai nạn hành khách là gì?

Đối tượng được bảo hiểm

Bảo hiểm tai nạn hành khách (BH trách nhiệm dân sự tự nguyện): có đối tượng bảo hiểm là tính mạng, sức khỏe của hành khách được chuyên chở trên các phương tiện vận tải công cộng được nhà nước cho phép kinh doanh vận tải hành khách

Đối tượng tham gia bảo hiểm

Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng các phương tiện như : ôtô ca, ôtô buýt, tàu hỏa, máy bay, ca nô, tàu thủy, phà, cáp treo.

Phí bảo hiểm được tính gộp vào giá vé mà hành khách phải trả và đơn vị vận tải có trách nhiệm tách phần phí bảo hiểm khỏi cước phí để nộp cho doanh nghiệp bảo hiểm. Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp của người được bảo hiểm sẽ nhận tiền trả bảo hiểm từ doanh nghiệp bảo hiểm nếu hành khách bị thương tích hoặc thiệt mạng do tai nạn xảy ra trong hành trình vận tải

Phạm vi bảo hiểm này gồm những tai nạn: do đâm va, đổ xe, cháy xe, bão lụt, sét đánh,…hoặc người khác hành hung làm thiệt hại thận thể người được bảo hiểm, xảy ra :

  • Trong suốt cuộc hành trình bắt đầu từ khi người được bảo hiểm lên phương tiện vận tải ở nơi đi và kết thúc khi đến địa điểm quy định đã ghi trong vé hoặc giấy chứng nhận thay vé
  • Khi phương tiện tạm dừng ở dọc đường để tiếp nhiện liệu, để người người được bảo hiểm nghỉ hoặc do sự cố dọc đường
  • Những thiệt hại về vật chất (hành lý, hàng hóa..) của người được bảo hiểm không thuộc trách nhiệm bảo hiểm

Các đối tượng không thuộc người được bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm này bao gồm :

  • Nhân viên áp tải bưu kiện, nhân viên các đơn vị vận tải hành khách đi làm nhiệm vụ vận tải trên các phương tiện đó
  • Lái xe, phụ xe trên các phương tiện vận tải hành khách

Những trường hợp loại trừ, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường :

  • Có hành động cố ý vi phạm nội quy, thể lệ trật tự an toàn giao thông
  • Có hành động tự gây thương tích hoặc tự tử
  • Sử dụng rượu, bia, ma túy và các chất kích thích tương tự khác
  • Có bệnh hoặc tại nạn xảy ra sau khi người được bảo hiểm tự ý chấm dứt hành trình trước lúc đến địa điểm đã ghi trên vé hoặc giấy chứng nhận thay vé

 

Share+