Bảo hiểm nhân thọ hưu trí an nhàn

Bảo hiểm nhân thọ – Mua bảo hiểm nhân thọ hưu trí nào tốt nhất hiện nay? Miễn phí tư vấn các gói bảo hiểm nhân thọ hưu trí mới nhất hiện nay!

Bảo hiểm nhân thọ giúp hưu trí an nhàn

Bảo hiểm nhân thọ hưu trí là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định, được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Để được bảo hiểm bên mua bảo hiểm hưu trí phải nộp các khoản phí bảo hiểm định kỳ như sự đóng góp vào quỹ lương hưu. Tùy theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ trả các khoản trợ cấp được giới hạn như một khoản niên kim hoặc số tiền trả một lần khi người được bảo hiểm về hưu.

Trường hợp người được bảo hiểm chết khi chưa về hưu, số tiền trợ cấp sẽ được doanh nghiệp bảo hiểm trả một lần cho người thụ hưởng của họ. Bởi vì những khoản đóng góp của người được bảo hiểm vào quỹ lương hưu được coi là tài sản của họ để lại.

Thực chất bảo hiểm nhân thọ hưu trí là sự kết hợp giữa bảo hiểm tử kỳ và bảo hiểm trả tiền định kỳ (bảo hiểm niên kim) hoặc bảo hiểm sinh kỳ. Tuy nhiên, theo thông lệ ở nhiều nước có thị trường bảo hiểm phát triển, bên mua bảo hiểm hưu trí không được chấm dứt hợp đồng bảo hiểm để nhận khoản tiền hoàn trả trước thời gian nghỉ hưu của người được bảo hiểm.

Bởi vì, bên cạnh mục đích tạo lập quỹ trợ cấp hưu trí, bảo hiểm này thường cho phép bên mua bảo hiểm được ưu đãi về thuế (tùy vào chính sách ưu đãi thuế của mỗi quốc gia). Tức là được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền đóng phí bảo hiểm và không phải chịu thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền được trợ cấp khi về hưu

Bảo hiểm hưu trí được các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của người lao động (kể cả đối tượng được hưởng hay không được trợ cấp hưu trí). Để tham gia bảo hiểm hưu trí, các cá nhân có thể ký kết hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm theo hợp đồng hưu trí cá nhân hoặc ủy thác qua một đơn vị, tổ chức nào đó.

Các chủ doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm nhóm theo chương trình bảo hiểm hưu trí nghề nghiệp được các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp.

 

Share+