Bảo hiểm nhân thọ bổ sung

Bảo hiểm nhận thọ – Mua bảo hiểm nhân thọ bổ sung quyền lợi có tốt không? Miễn phí tư vấn các gói bảo hiểm nhân thọ bổ sung quyền lợi bảo hiểm tốt nhất hiện nay!

Bảo hiểm nhân thọ bổ sung nhiều quyền lợi bảo hiểm

SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ BỔ SUNG

Thông thường các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đưa ra những bảo hiểm bổ sung để người tham gia bảo hiểm lựa chọn đưa vào những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tiêu chuẩn, nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu bảo hiểm, phù hợp với điều kiện sức khỏe, tuổi tác, kinh tế… của họ.Các sản phẩm bổ sung thường được lựa chọn để được vào các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trọn đời và bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp. Tất cả các sản phẩm bổ sung đều cần đóng thêm một mức phí nhất định.

Đặc điểm của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ bổ sung ;

  • Cung cấp những quyền lợi bổ sung về tai nạn cá nhân, chăm sóc sức khỏe và các quyền lợi bổ sung khác như quyền miễn nộp phí đóng, hoàn phí bảo hiểm…
  • Thường là các sản phẩm ngắn hạn, tái tục lại mỗi năm
  • Luôn được bán kém với một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chính

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG:

Hoàn phí bảo hiểm

Hoàn phí bảo hiểm là trường hợp hoàn lại một phần phí đóng bảo hiểm nếu không phát sinh rủi ro được bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm. Chẳng hạn, đối với hợp đồng bảo hiểm tử kỳ, nếu trong thời hạn hợp đồng mà người được bảo hiểm không tử vong thì doanh nghiệp bảo hiểm không có phát sinh bất kỳ nghĩa vụ phải chi trả nào cho bên mua bảo hiểm. Nhưng nếu hợp đồng bảo hiểm này có mua kèm điều khoản hoàn phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải hoàn trả lại một phần số phí bảo hiểm được bên mua bảo hiểm đóng

Hoàn phí điều trị

Để tăng thêm tính tiện ích cho các loại bảo hiểm nhân thọ, trong một số dạng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nhất định còn được quyền bổ sung thêm điều khoản hoàn trả chi phí điều trị . Mục đích là mở rộng phạm vi bảo hiểm trong trường hợp họ phải nằm viện để điều trị thương tật hay bệnh tật, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả lại các chi phí điều trị như cam kết trong hợp đồng

Miễn nộp phí bảo hiểm

Sản phẩm bổ sung này cho phép bên mua bảo hiểm không phải đóng phí bảo hiểm nữa, nếu họ bị mất khả năng lao động vĩnh viễn do thương tật hay ốm đau mà hợp đồng bảo hiểm vẫn sẽ có hiệu lực như đang được đóng phí bình thường.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Khi có thêm điều khoản này, nếu người được bảo hiểm được xác định là mắc bệnh hiểm nghèo. Chẳng hạn như Ung thư, suy thận cấp tính….Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thanh toán cho bên mua bảo hiểm số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng. Danh mục bệnh hiểm nghèo thuộc phạm vi được bảo hiểm sẽ được quy định trong phụ lục hợp đồng kèm theo

Tăng số tiền bảo hiểm trong trường hợp tử vong do tai nạn

Đối với các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có điều khoản Tăng số tiền bảo hiểm trong trường hợp do tai nạn, thì ngoài được hưởng số tiền bảo hiểm theo hợp đồng, bên mua bảo hiểm sẽ nhận thêm một khoản tiền nữa từ doanh nghiệp bảo hiểm. Khoản tiền nhận thêm này có thể nhỏ hoặc bằng số tiền bảo hiểm nêu trên

Bảo hiểm thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Điều khoản này đảm bảo rằng nếu người được bảo hiểm bi thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc thương tật bộ phận vĩnh viễn thì doanh nghiệp bảo hiểm sẽ thanh toán toàn bộ số tiền bảo hiểm thương tật vĩnh viễn đã thỏa thuận trong hợp đồng cho bên mua bảo hiểm. Số tiền này sẽ không làm giảm quyền lợi nhận được của người thụ hưởng trong trường hợp người được bảo hiểm bị chết hoặc còn sống đến thời điểm đáo hạn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sau này. Điều khoản bổ sung này có thể kết hợp với điều khoản miễn nộp phí trong cùng một hợp đồng

 

Share+