Bảo hiểm Bưu điện (PTI) – ưu đãi tối đa!

Bảo hiểm Bưu điện (PTI) – Mua bảo hiểm xe ôtô PTI có tốt không? Miễn phí tư vẫn các gói sản phẩm bảo hiểm Bưu điện PTI xe ôtô, căn hộ nhà ở, chăm sóc sức khỏe.. mới nhất hiện nay!

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998 với 3 cổ đông lớn là Công ty Bảo hiểm Dongbu – Hàn Quốc (chiếm 37,32%.), Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (chiếm 22%) và Tổng công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 22%).

PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: bảo hiểm Xe cơ giới, bảo hiểm Con người, bảo hiểm Tài sản Kỹ thuật, bảo hiểm Hàng Hải.

Các sản phẩm bảo hiểm cá nhân:

Bảo hiểm xe máy

  1. Bảo hiểm xe máy tự nguyện
  2. Bảo hiểm ô tô bắt buộc

Bảo hiểm xe ô tô

  1. Bảo hiểm xe ô tô tự nguyện
  2. Bảo hiểm xe ô tô bắt buộc

Bảo hiểm du lịch

  1. Bảo hiểm du lịch quốc tế
  2. Bảo hiểm du lịch trong nước
  3. Bảo hiểm người Việt Nam du lịch nước ngoài
  4. Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam
  5. Bảo hiểm khách du lịch trong nước

1. BẢO HIỂM XE MÁY TỰ NGUYỆN

Lợi ích

Công ty PTI nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Bảo hiểm mất cắp, mất cướp toàn bộ xe

Bảo hiểm cháy nổ, rủi ro khác…,

 2. BẢO HIỂM XE MÁY BẮT BUỘC

Lợi ích

Đối tương là chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bảo hiểm về thân thể, tính mạng, tài sản, rủi ro khác…,

Mua bảo hiểm xe ôtô PTI ưu đãi lớn

1. BẢO HIỂM Ô TÔ TỰ NGUYỆN

Lợi ích

Đó là xe ô tô được phép lưu hành trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những trường hợp đặc biệt được PTI chấp thuận bảo hiểm.

Bảo hiểm những tại nạn rủi ro như: Cháy nổ, mất cắp, nguyên nhân khác…,

2. BẢO HIỂM Ô TÔ BẮT BUỘC

Lợi ích

Đó là chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được bảo hiểm trước nhưng tại nạn như: hỏa hoạn, chay nổ thiet hại về tính mạng, tài sản…,

Bảo hiểm du lịch PTI đồng hàng cùng bạn

1. BẢO HIỂM DU LỊCH QUỐC TẾ

Lợi ích

Bảo hiểm về rui ro tại nạn thương tật, nièu nguyên nhân khác….,

Điều kiện

Độ tuổi từ 06 tuần tuổi đến 80 tuổi.

Người tham gia bảo hiểm bao gồm các cá nhận, tổ chức đi du lịch, tham quan, nghỉ mát, thăm bạn bè, dự hội nghị, hội thảo…,

2. BẢO HIỂM DU LỊCH TRONG NƯỚC

Lợi ích

Bảo hiểm về thương ốm đau, thương tật do tai nạn , tử vong PTI sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm…,

Điều kiện

Những người đi tham quan, nghỉ mát, đi dã ngoại… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trên lãnh thổ Việt Nam.

3. BẢO HIỂM NGƯỜI VIỆT NAM DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

Lợi ích

Bảo hiểm khi ốm đau, thương tật do tại nạn…,

Điều kiện

Là công dân Việt Nam ra nước ngoài tham quan, nghỉ mát, thăm viếng bạn bè, bà con, dự các hội nghị quốc tế, đại hội, thi đấu thể thao…,

4. BẢO HIỂM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI DU LỊCH VIỆT NAM

Lợi ích

Bảo hiểm về bệnh tật, tại nạn bất thường như: Hỏa hoạn, thương tật…,

Điều kiện

Những người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tham quan, nghỉ mát, thăm bạn bè, dự hội nghị, hội thảo, đại hội, thi đấu thể thao….,

5. BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC

Lợi ích

Bảo hiểm về ốm đau, thương tật do tại nạn, tử vong…,

Điều kiện

Những người đi tham quan, nghỉ mát, đi dã ngoại… hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trên lãnh thổ Việt Nam…,

Share+