Gửi yêu cầu tư vấn bảo hiểm miễn phí

  • Khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân, nhu cầu, điều kiện tài chính.. mới tư vấn được chính xác và phù hợp nhất.
  • Chúng tôi chuẩn bị sẵn các mẫu Form phỏng vấn nhu cầu theo từng điều kiện sản phẩm, điều này giúp giảm -50% thời gian xử lý yêu cầu tư vấn.
  • Các trường hợp nào cung cấp thông tin không rõ ràng, gửi nhiều lần sẽ bị hệ thống auto chuyển vào mục spam sẽ không được xử lý.
  • —————————————–

Họ tên đầy đủ người được bảo hiểm
Số chứng minh nhân dân
Năm sinh người sẽ được bào hiểm
Số di động. (Lưu ý kiểm tra lại đúng số, để liên hệ lại được)
Khi số điện thoại bị sai không liên lạc được, sẽ liên hệ qua mail.
Huyện (quận)+ Tỉnh (thành phố).
(Có thể chọn một hay nhiều mục cùng lúc)
VD: 2 (là 2 triệu ) hoặc 10 (là 10 triệu)
Nguyện vọng khi tham gia bảo hiểm.
VD: 0 (không có) hoặc Prudential, AIA, Dai-ichi..

 

error: Content is protected !!